juchuuuuuuu

19.05.2011 15:06

Dnes nahodená nová plechová schránka na Bodoni, namaľovaná s motívom, nalakovaná a podarilo sa aj zlepit knihu.