info

05.05.2011 19:11

Je plánovaná výmena drevenej schránky, ktorá zabezpečuje ochranu vrcholovej knihy za plechovú v najbližšom možnom termíne. Kedže tá pôvodná mala slúžiť dočasne, iba počas rozbiehania tohto projektu a či sa daný projekt v tejto lokalite ujme s pozitívnym výsledkom, a je v polorozpadnutom stave. Výsledkom je už niekoľko popísaných strán s rôznymi odkazmi a pozdravmi. Bez poškodenia. hodnotím pozitívne.