ďakujem všetkým...

10.04.2011 10:25

...za všetky doterajšie zápisy vo vrcholovej knihe umiestnenej na Bodoni. Som rád, že prežila do dnešného dňa a dúfam, že vydrží aj naďalej....