1.bodoňský OPAKOVACÍ čelovkový kurz základov VhT s KGB

19.10.2012 08:36

1.bodoňský OPAKOVACÍ čelovkový
kurz základov VhT s KGB
Termín: 19.10.2012
Miesto: Bodoň , okres Prešov


Je to andezitové bralko + zrúcanina na mape VKÚ 116 Slanské vrchy - Veľká Domaša, JZ od obce
Zlatá Baňa pri Prešove, https://mapy.hiking.sk/?x=21.40062&y=48.93714 V mieste konaniu kurzu nie je
bankomat, WC ani wi-fi.
Cvičí sa na Tatranke (https://bodonovica.meu.zoznam.sk/album/lezecke-mapy/#a01-panorama-jpg1) a na
Špinavej (https://bodonovica.meu.zoznam.sk/album/lezecke-mapy/#a05-panorama-jpg1).

Prístup: SAD z Prešova smer Zlatá Baňa na zastávku “Kokošovce,Sigord,hotel“ , potom hore Rácovou
dolinou na sedlo a po žltej na zrúcaninu Makovica=Bodoň (855,2 mnm),
Výcvik povedú inštruktori VhT SVTS .
PROGRAM:
16.45 - zraz pri závore pri potoku, potom presun Rácovou dolinou.
16.30 - začiatok, praktická časť (zlaňovanie, prusíkovanie, záchrana, ev.lezenie – skala od IV- vyššie,
lavínová záchrana, prespanie) v noci pri ohni teoretická časť
Sobota : pokračovanie podľa výberu preživších
Kurz je prípravou na pobyt vo vysokých horách, je :
- OPAKOVACÍ pre absolventov kurzov Základy VHT ktorí si chcú svoje vedomosti zopakovať v nočných
podmienkach,
Uvítame takisto aj všetkých cvičiteľov a inštruktorov VhT.
Ubytovanie: stan alebo bivak v lese, stravovanie z vlastných zdrojov, prameň k dispozícii
Výstroj na prespanie podľa vlastného výberu, varič, náhradná baterky do čelovky
Minimálna výzbroj: sedačka + hrudný úväz alebo celotelový úväz, prilba, 2 prusíky priemeru 4-6 mm, 1
plochá slučka 60-80 cm zošitá, 1 plochá slučka 2m na spájanie sedačky a hrudného úväzu,
zlaňovacia osma, HMS karabína, 2 karabíny, osobná lekárnička, ucelené dvojice aj lano.
Nepovinná výzbroj, ale pridá sa : ferrata set, plochá slučka nezošitá 4 m, knižka od SVTS
„Vysokohorská turistika“ , lavínová svätá trojica, káva, náhradné baretky do čelovky, cesnak proti upírom,
pre milovníkov liehovín odporúčame lavínové sondy bielej farby.
Účastnícky poplatok: 2 € členovia SVTS, 4 € nečlenovia
Teší sa na vás trio KGB https://prevyk.php5.sk/?id=2. Veronika zasa nepride !


Prihlášky a ďalšie info :
PREVYK – Prešovský vysokohorský klub peter.kalensky@stonline.sk
kontakty :Peter Kalenský, 0902 672 958, Rišo Bodnár 0907 103 730
Aktuálne info na: https://prevyk.php5.sk/?id=1